Diana Damian: Masterclass

Diana Damian Martin je umelkyňa a akademička rumunského pôvodu pôsobiaca v Londýne na Royal Central School of Speech & Drama. Vo svojom výskume a umeleckej praxi sa zameriava na témy ako štátne hranice, migrácia, vzťahy medzi kultúrou, lingvistikou, estetikou a politikou. Zaujíma ju politický kontext vo vzťahu k neo-koloniálnym režimom, mocenská nerovnováha medzi západnou a východnou Európou a anti-kolonialistická prax na “perifériách” Európy. Jej výskum takisto zasahuje do alternatívnej divadelnej kritiky, skúma feministické a queer stratégie prežitia a ich vzťah k politickým a mocenským štruktúram. 

V troch prednáškach nám bližšie predstaví svoju prácu, vývoj jej praxe a uvažovania. Ozrejmí nám svoj pohľad na možné spôsoby, akými sa dnes dá uchopiť kritika performatívnych umení.  A v poslednej lekcii nám Diana Damian predstaví konkrétne príklady performatívnych diel, v ktorých sa predovšetkým zameria na špecifickú kompozíciu diela, estetické otázky, ktoré otvárajú a ich vzťah s politickými ekológiami.

viac info o Diane Damian Martin:
https://www.cssd.ac.uk/staff-profiles/dr-diana-damian-martin

Part 1: On Practice

Opening - transcript
On Practice - transcript

Part 2: On Slippery Critique

On Slippery Critique - transcript

Part 3: A series of provocations with contemporary performance

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.