Úvod

Úvodná prednáška z cyklu prednášok Deleuze pre bezradných. V stupavskej synagóge prednáša Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.

Telo bez Orgánov

Prednáška z cyklu prednášok Deleuze pre bezradných s témou Telo bez Orgánov. V jaskyni Líščia diera prednáša Mgr. Norbert Lacko, PhD.

Stávanie sa

Prednáška z cyklu prednášok Deleuze pre bezradných s témou Stávanie sa. Pred budovou Slovenského národného archívu prednáša prof. PhDr. Marián Zervan, CSc.

Rizóma

Prednáška z cyklu prednášok Deleuze pre bezradných s témou Rizóma. V skleníku botanickej záhrady prednáša prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.