Viewpoints workshop

4–11 JÚN 2021

Workshop prebiehal od 4. - 11. 6. 2021, každý deň: od 9:00 do 13:00 v Creative Labyrinth, v Bratislave, každý deň, od 9:00 do 13:00

Viewpoints

Čo môže performer či performerka robiť, keď sa na pódiu cíti stratene? Na ktoré herecké prvky sa môže performer spoľahnúť za každých okolností? Ako možno na javisku zbystriť myseľ a zmysly a pohotovo reagovať na neustále sa meniace situácie? Na tomto workshope budeme hľadať odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky.

Počas týždenného workshopu budú účastníci každý deň študovať a precvičovať základy techniky Viewpoints. Každý deň po dobu 4 hodín. Na tréningu participanti nájdu niekoľko praktických postupov na rozvíjanie svojich improvizačných schopností.

Technika Viewpoints je súčasťou filozofie, ktorá sa snaží odpovedať na otázku: „aké sú základné prvky performance“. Choreografka a tanečníčka Mary Overlie strávila štyridsať rokov hľadaním odpovede na túto otázku. Vytvorila metódu, ktorá skúma a prepája šesť elementov (priestor, čas, forma, emócia, pohyb a príbeh), ktoré pomáhajú v procese tvorby. Tento postup ďalej rozvíja Anne Bogart, so svojou skupinou Tina Landau SITI. Dnes túto techniku vo svojej tvorbe používajú mnohí divadelní tvorcovia.

Metóda Viewpoints sa nezameriava na budovanie psychológie postavy, ale vedie hercov a herečky, aby sa sústredili na svoje pohyby a všímali si svoje okolie. Viewpoints technika sa používa najmä na vytvorenie silného súboru a na tvorbu dynamických scénických momentov. Vyzýva a nabáda umelcov, aby preskúmali materiál, s ktorým pracujú a prostredníctvom hravého divadelného výskumu nadviazali živý rozhovor s prvkami času a priestoru. Tréning Viewpoints týmto spôsobom rozvíja flexibilitu, artikuláciu, silu v pohybe a umožňuje skupine účinkujúcich spontánne a intuitívne spolupracovať.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Workshop vedú:

Judith Sleddens (NL)

Judith Sleddens je herečka, divadelná tvorkyňa, učiteľka, hlasová interpretka a zakladateľka Training Ensemble Nederland. Tvorí samostatne aj s rôznymi súbormi na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni. Judith účinkovala v predstavení Lampenmakers o spoločnosti PHILIPS (Het Zuidelijk Toneel & Parktheater Eindhoven) a v roku 2018 v Amsterdame predstavila svoju inscenáciu o oslavovaní: PUHAHA. Tá bola nominovaná na cenu absolventa Akadémie divadla a tanca v roku 2018. V súčasnosti je Judith jednou z hlavných pedagogičiek herectva na Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Okrem toho vyučuje na univerzitách ako ArtEZ muziektheater, PACT+ Theater, či Codarts Rotterdam. Judith začala s tréningom Suzuki a Viewpoints v roku 2010. Trénovala so SITI Company, Mary Overlie a SCOT Company v Japonsku.

Gábor Viktor Kozma (HU)

Gábor Viktor Kozma je herec na voľnej nohe, lektor herectva, študent PhD, asistent univerzitného profesora. Vyštudoval na univerzite v Tîrgu-Mureș v Rumunsku. V poslednej dobe v rámci doktorandského štúdia skúma výcvikové metódy psychofyzických aktérov. Je členom medzinárodneho súboru Suzuki Company of Toga. Má štipendijnú pozíciu v Štipendijnom programe Maďarskej akadémie umení 2018 - 2021. Od roku 2019 Gábor vyučuje ako lektor na univerzite Babes-Bolyai v Cluj-Napoca v Rumunsku na katedre divadla a filmu. Vysokoškolským asistentom sa stal v roku 2020. Je umeleckým šéfom divadelného súboru Chance of the Hunter so sídlom v Maďarsku. Ďalšie informácie nájdete na jeho webovej stránke: www.gaborviktorkozma.com