4–⁠6 OKT 2019

Workshop viedli:

Marcin Bogucki, Ph.D.

Vyštudoval kultúrne štúdiá, dejiny hudby a muzikológiu. Pracuje na Varšavskej univerzite. Vo svojom výskume sa zameriava na súčasné inscenovanie opery. Členom Polish Society for Theatre Research a od roku 2016 je aj tajomníkom organizácie.

Stanislaw Godlewski

Divadelný kritik, jeho práce sú pravidelne uverejňované vo významných poľských časopisoch (Didaskalia, Dialog, atď.). Momentálne je doktorandom na univerzite Adama Mickiewicza v Poznani, vo svojej dizertačnej práci sa venuje rôznym postupom v dejinách poľskej divadelnej kritiky. Je členom Polish Society for Theatre Research.

Cieľom workshopu bolo rozvíjať analytické metódy pri analýze inscenácií, ktoré nie sú založené na slove, ale pracujú najmä s hudbou a pohybom. Pozreli sme si záznamy a diskutovali o týchto predstaveniach:

opera: Luigi Cherubini: Médea, réžia Krzysztof Warlikowski
tanečné predstavenia:
Iza Szostak: Karmi go
Pawel Sakowicz: Masakra a Jumpcore

Workshop bol určený pre študentov VŠMU, ako aj pre širokú verejnosť.

Foto: Barbora Girmanová