Ministry of Loneliness

premiere: SEP 2021

Inscenačný tím

Viktória Revická
Tatiana Takáčová
Erik Pánči
Diana Pavlačková
Matúš Gavorník
Juraj Mydla
Magdaléna Žiaková

Inscenácia s pracovným názvom Ministry of Loneliness sa bude venovať fenoménu chronickej osamelosti. Štúdie ukazujú, že viac než štvrtina Američanov sa dnes cíti osamelo. Osamelosťou netrpia len ľudia so zlými sociálnymi zručnosťami, či nedostatkom sociálneho kontaktu. Osamelosť môže pocítiť hocikto, hocikedy. Človek je sociálne zviera a jeho prežitie závisí od ďalších ľudí. Pocit osamelosti sám o sebe nie je negatívny jav. Sociálna bolesť (pocit osamelosti) sa evolučne vyvinula ako nástroj ochrany pred sociálnou izoláciou, podobne ako fyzická bolesť motivuje jednotlivca chrániť sa pred fyzickým nebezpečenstvom. Problémom je keď sa pocit osamelosti stáva chronickým - to, že dnes veľké množstvo ľudí dlhodobo pociťuje nedostatok množstva, či kvality blízkych -medziľudských väzieb. Osamelosť navyše produkuje svoje vlastné patogény - chronicky osamelí ľudia majú zníženú schopnosť seba-regulácie a vo väčšej miere vyhľadávajú okamžité uspokojenie (zvýšený príjem tukov, cukrov, alkoholu, drog, či sexuálneho uspokojenia) - majú zníženú vytrvalosť. Chronická osamelosť zároveň amplifikuje strach z negatívneho ohodnotenia. Často potom hodnotíme negatívne neutrálnu, či pozitívnu komunikáciu. To spolu so zníženou vytrvalosťou dlhodobo pracovať na riešení problému často nevedie k prekonaniu stavu samoty ale k jej prehĺbeniu.